System poczty KEYCOM
:: KEYCOM ::
INSTALACJA CERTYFIKATU SSL dla KEYCOM
Certyfikat SSL dla KEYCOM można pobrać stąd.

Poniższe ekrany prezentują kolejne kroki instalacji tego certfikatu w systemie Windows XP (Windows 7) i przeglądarce Internet Explorer. W innych systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych proces ten może wyglądać inaczej.
Krok 1:
Należy wybrać przycisk [Otwórz]
Krok 1
Krok 2:
Należy wybrać przycisk [Zainstaluj certyfikat...]
Krok 2
Krok 3:
Należy wybrać przycisk [Dalej >]
Krok 3
Krok 4:
Należy zaznaczyć: "Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie" oraz wybrać przycisk [Przeglądaj...]
Krok 4
Krok 5:
Należy zaznaczyć: "Zaufane główne urzędy certyfikacji" oraz wybrać przycisk [OK]
Krok 5
Krok 6:
Należy wybrać przycisk [Dalej]
Krok 6
Krok 7:
Należy wybrać przycisk [Zakończ]
Krok 7
Krok 8:
Należy wybrać przycisk [TAK]
Krok 8
Krok 9:
Należy wybrać przycisk [OK]
Krok 9
Krok 10:
Należy wybrać przycisk [OK]
Krok 10
Copyright © 2014 KEYCOM S.C.. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Główna